Fysiotherapie Bredero

CooL-Programma (GLI)

 

Wat is het?

GLI Bredero Breda staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie Bredero Breda. 

Een aantal erkende GLI’s zijn sinds 2019 opgenomen in de basisverzekering. Een voorbeeld hiervan is het CooL-programma, Coaching oLeefstijl. Met dit programma werkt GLI Bredero Breda. Er geldt geen eigen risico. Je hebt wel een verwijzing nodig van je huisarts.

 

Voor wie is CooL bedoelt?

  • Als je gemotiveerd bent om te werken aan een gezonde leefstijl.
  • Als je overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten, artrose of slaapapneu.
  • Als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).
  • Als je 18 jaar of ouder bent.

 

 

 

Startdatum Gecombineerde leefstijl Interventie (GLI) = september 2022 in combinatie met verplicht beweegprogramma vanuit BredaActief (1 keer per week voor 12 weken). Momenteel zijn er nog 10 plekken beschikbaar. Wil je graag deelnemen? Neem dan contact op met je huisarts of je in aanmerking komt. 

 

 

 

 

Vraag bij de huisarts of praktijkondersteuner of dit van toepassing is.

 

Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: onze leefstijlcoach Laura van Acker. Het programma is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Uw leefstijl bestaat onder andere uit eten en drinken, beweging, ontspanning en slaap. Veranderingen in je leefstijl kunnen een groot effect hebben op je gezondheid en omgeving (zoals je gezin).

De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL-programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen. Het leefstijl programma duurt 2 jaar waarbij je maandelijks een groepsbijeenkomst hebt en elk kwartaal een individueel gesprek. 

 

Wil je graag meer informatie?

 

Of wil jij je aanmelden?

 

Neem dan contact op met 076-5219034