Fysiotherapie Bredero

CooL-Programma

 

Wat is het?

GLI Bredero Breda staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie Bredero Breda. 

Een aantal erkende GLI’s zijn sinds 2019 opgenomen in de basisverzekering. Een voorbeeld hiervan is het CooL-programma, Coaching oLeefstijl. Met dit programma werkt GLI Bredero Breda. Er geldt geen eigen risico. Je hebt wel een verwijzing nodig van je huisarts.

Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. Het is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 

De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL-programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen.

 

Wil je graag meer informatie? Of wil jij je aanmelden? Neem dan contact op met 076-5219034

 

Wees er snel bij, want de groep die start in oktober/november 2021 zit bijna vol!