Fysiotherapie Bredero

Cool 2B Fit

Cool 2B Fit

Cool 2B fit:

Een sportief en gevarieerd programma voor kinderen met overgewicht.
Een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 8-13 jaar samen met hun ouders / verzorgers. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt een programma gestart voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van acht tot dertien jaar die samen met hun ouders hierin verandering willen brengen. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur.. 

 

Het programma heeft vier pijlers:

  • betrokkenheid van ouders
  • beweging/ sport
  • voeding en voedingsgewoonten
  • gedragsverandering