Fysiotherapie Bredero

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Breda

Voor kinderfysiotherapie komt u naar Fysiotherapie Bredero. Een kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren bij kinderen tussen 0 en 16 jaar. Er vindt eerst een intake plaats, bestaande uit een gesprek en een onderzoek. Door informatie van de ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen ontstaat een volledig beeld van het motorische niveau van het kind. Vervolgens stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht. Soms is advies voldoende. Bij chronische klachten duurt de behandeling een langere tijd.

 

Zuigelingen krijgen kinderfysiotherapie aan huis, dit gaat tot een straal van +/- 5 km rond de praktijk. De therapie zal vooral bestaan uit hanterings-en speladviezen aan de ouders. Zij kunnen deze dan bij de dagelijkse verzorging betrekken.

 

Kinderteam de Heuvel in Breda

Kinderteam de Heuvel bestaat uit vier deskundige disciplines die nauw met elkaar samenwerken; fysiotherapie Bredero Breda, Praktijk DynamIK, ABC-Diëtist en Logopedie & Dyslexie de Been.

Als team kijken ze breed naar het kind bij een probleem en hulpvraag. Hierdoor kunnen ze gericht advies geven en wordt er zorg geboden daar waar het kind dat nodig heeft.

Specialistische, deskundige zorg op maat staat binnen kinderteam De Heuvel centraal. Dit houden ze hoog middels scholing en casuïstiekbespreking.

 

De missie van het kinderteam is om een kind in zijn of haar kracht te zetten waarbij het stap voor stap de top van de Heuvel bereikt. Ieder in zijn eigen tempo. Dit doe je niet alleen, maar samen. Samen staan we sterk!

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: kinderteamdeheuvel.nl

Voor wie is kinderfysiotherapie in Breda?

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Veelal worden deze herkend door artsen van het consultatiebureau of door de huisarts. Hoe eerder het kind door een kinderfysiotheapeut behandeld wordt, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling zal zijn. Oudere kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar lichamelijke maar ook sociale klachten van ondervinden. Bijvoorbeeld moeite met spelen op het schoolplein. Een kinderfysiotherapeut kan hierbij helpen.

 

Kinderfysiotherapie Bredero Breda in het kort uitgelegd

 

Voor nog meer informatie over kinderfysiotherapie, kunt u  https://dekinderfysiotherapeut.com/ raadplegen.

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen naar 076-5219034.