Fysiotherapie Bredero

Kwaliteit

HKZ - Certificaat

Op 15 juni 2012 heeft Fysiotherapie Bredero, gevestigd in het gezondheidscentrum Bredero, het HKZ Certificaat behaald. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.

Toetsing
Fysiotherapie Bredero is getoetst door Kiwa. Zij hebben beoordeeld of het kwaliteitmanagementsysteem voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen.

Wat zijn de voordelen voor u als cliënt?

  • afspraken zijn helder en worden nagekomen 
  • klachten worden juist afgehandeld 
  • oplossingen komen sneller tot stand 
  • behoeften en belangen van cliënt staan centraal 
  • informatie is helder en gestructureerd
  • meer ruimte voor overleg en discussie