Fysiotherapie Bredero

Voorkeurshouding baby

Plagiocephalometrie (PCM)

In onze praktijk in Breda zien we veel kinderen die door een bepaalde voorkeurshouding een afplatting van het hoofdje hebben ontwikkeld. Gelukkig is dit in veruit de meeste gevallen zeer goed behandelbaar, wel is het belangrijk om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.

Om kinderen nog beter te kunnen behandelen, kan er door onze kinderfysiotherapeuten – zowel in onze praktijk als aan huis - op een betrouwbare manier de afplatting gemeten worden. Dit kan zonder dat uw kind hier hinder van ondervind. Deze methode heet Plagiocephalometrie (PCM) en is een recent ontwikkelde, betrouwbare meetmethode. Met deze methode wordt de vorm van de schedel eenvoudig vastgesteld, zonder dat uw kind hier last van heeft. 

Schedelmeting bij baby's, hoe werkt het?

Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de omtrek van de schedel. De PCM-ring sluit goed aan op de hoofdhuid en behoudt zijn vorm wanneer deze van het hoofd wordt gehaald. Daarna kan er met dit bandje een goede berekening gemaakt worden, zodat we een duidelijke indicatie krijgen over de ernst van de afplatting van de schedel. Tussentijds kan op deze manier de vermindering van de afplatting goed in beeld worden gebracht. Hierdoor kunnen we het behandelplan nog gerichter afstemmen/aanpassen op de behoefte van het kind.  Onze kinderfysiotherapeuten in onze praktijk in Breda gebruiken deze methode dan ook, zodat er een goed beleid uitgezet kan worden waardoor uw kind optimaal behandeld kan worden. 

 

Wilt u meer weten of bent u doorverwezen?

Neemt u dan contact op met 076 -5219034