Fysiotherapie Bredero

Voorkeurshouding baby

Plagiocephalometrie (PCM)

Bij Fysiotherapie Bredero zien we veel kinderen die door een bepaalde voorkeurshouding een afplatting van het hoofdje hebben ontwikkeld. Gelukkig is dit in veruit de meeste gevallen zeer goed behandelbaar. Wel is het belangrijk om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.

Om kinderen nog beter te kunnen behandelen, kan er door onze kinderfysiotherapeuten – zowel in onze praktijk als aan huis - op een betrouwbare manier de afplatting gemeten worden. Deze methode heet Plagiocephalometrie (PCM) en is een recent ontwikkelde en betrouwbare meetmethode. Dit wordt uitgevoerd zonder dat uw kind hier hinder van ondervindt.  

Schedelmeting bij baby's, hoe werkt het?

Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de omtrek van de schedel. De PCM-ring sluit goed aan op de hoofdhuid en behoudt zijn vorm wanneer deze van het hoofd wordt gehaald. Daarna kan er met dit bandje een goede berekening gemaakt worden, zodat we een duidelijke indicatie krijgen over de mate/ernst van de afplatting van de schedel. Tussentijds kan op deze manier de vermindering van de afplatting goed in beeld worden gebracht. Hierdoor kunnen we het behandelplan nog gerichter afstemmen/aanpassen op de behoefte van het kind.  Onze kinderfysiotherapeuten bij Fysiotherapie Bredero Breda gebruiken deze methode dan ook, zodat er een goed beleid uitgezet kan worden en uw kind optimaal behandeld wordt. 

 

Wilt u meer weten of bent u doorverwezen?

Neemt u dan contact op met 076 -5219034